Získejte finance na spolupráci vaší firmy s výzkumnou organizací.

 data-srcset
MENU

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

Podporujeme výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje.
Utváříme partnerství a navazujeme nové spolupráce mezi firmami a akademickou sférou.
Přispíváme k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posiluje konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky.

Oddělovač

Pomáháme vytvářet lepší podmínky pro život ve Středočeském kraji. Pomáháme vám nastartovat a růst.

Inovace v srdci

Mise Středočeského kraje je poskytovat platformu pro propojování lidí, firem, výzkumných organizací a obcí. Inspirovat je a poskytovat nástroje k tvorbě lepších řešení. Zpřístupňovat a popularizovat inovace a úspěchy široké veřejnosti i firmám a výzkumným ústavům usnadňovat spolupráci a informovat je o možnostech využití inovačního potenciálu SČK.

 

Přejít na web
 data-srcset

Naši zakladatelé a členové